วันอังคารที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557

Answer 5 question on page 94


(1)จงอธิบายความหมายของการเขียนโปรแกรมและขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรม


-กระบวนการใช้ภาษาคอมเพื่อกำหนดโครงสร้างของข้อมูลกำหนดขั้นตอนเพื่อใช้แก้ไขปัญหาไว้


-ขั้นตอนการพัฒนา


1)วิเคราะห์ปัญหา กำหนดสาเหตุของปัญหา ความต้องการของระบบควรต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ ในการแก้ปัญหาดังนี้


1.ความเป็นไปได้ทางเทคนิค


2.ความเป็นไปได้ด้านบุคลากร


3.ความเป็นไปได้ด้านเศรษฐศาสตร์


2)การออกแบบโปรแกรมอาศัยเครื่องมือต่างๆเพื่อให้การออกแบบเป็นมาตรฐาน


3)การเขียนโปรแกรมการออกแบบโปรแกรมด้วยแผนผังหรือรหัสจำลองมาแปลงเป็นคำสั่งของโปรแกรม


4)การทดสอบโปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานและภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม


5)การจัดทำเอกสารประกอบการเตรียมเอกสารอธิบายโปรแกรมมีความสำคัญและควรทำอย่างต่อเนื่องหลังจากพัฒนาแล้ว


(2)ภาษาคอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้ในการเขียนโปรแกรมมีภาษาใดบ้างจงอธิบาย


ภาษาเบสิก ภาษาซี ภาษาปาสกาล ภาษาจาว่า


(3)จงอธิบายขั้นตอนการเริ่มสร้างโปรเจกต์ใหม่ด้วยโปรแกรม


Microsoft Visual Studio


Start > Programs > Microsoft Visual Studio 2008 > new project > Visual C > Windows Forms Application


(4)การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีชาร์ป มีลักษณะอย่างไร


การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีชาร์ปมีลักษณะโครงสร้างดังแบบนี้
using System;

                    namespace myProgram
                  {
                      class Program
                     {
                              static void Main(string[] args)
                              {
                                   Console.WriteLine("Hello World");
                                   Console.ReadKey();
                              }
                           }
                        }
(5)เมื่อได้ออกแบบโปรแกรมที่ต้องการแล้วจะเริ่มสร้างโปรแกรมด้วยภาษาซีชาร์ปจะต้องมีขั้นตอนในการสร้างโปรแกรมอย่างไร
-1.วิธีการเรียกใช้โปรแกรม Visual C#
โปรแกรม Microsoft Visual C# 2010 Express เป็นชุดโปรแกรมที่บริษัทไมโครซอฟต์อนุญาตให้ดาวน์โหลดติดตั้งได้ฟรี เพราะเวอร์ชัน Express เป็นชุดที่ใช้ในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น จึงไม่ติดปัญหาด้านลิขสิทธิ์ นักเรียนสามารถดาวน์โหลดมาติดตั้ง และทดลองใช้เขียนโปรแกรมได้เองที่บ้าน
เมื่อเข้าสู่โปรแกรม C# นักเรียนจะพบหน้าต่าง Start Page ดังรูปต่อไปนี้

การเขียนโปรแกรมจะต้องเริ่มต้นจากการสร้างโปรเจ็ค (Project) เสียก่อน โดยการคลิกที่ลิงค์ New Project ดังรูป หรือคลิกที่เมนู File แล้วเลือก New Project ก็ได้
จากนั้นโปรแกรมจะเปิดหน้าต่าง New Project ขึ้นมาให้เลือกรูปแบบของโปรแกรมที่ต้องการ ให้นักเรียนเลือก Console Application แล้วคลิกตกลง

จากนั้นนักเรียนจะได้ Project และไฟล์ที่ใช้ในการเขียนรหัสคำสั่งชื่อ Program.cs โดยไฟล์นี้โปรแกรม C# จะสร้างรหัสโปรแกรมมาให้ส่วนหนึ่ง ดังรูป เพื่อช่วยให้เราเขียนโปรแกรมได้เร็วขึ้น

                       ทดลองเขียนโปรแกรมดังตัวอย่างต่อไปนี้
using System;
namespace myProgram 
 {  class Program         {               static void Main(string[] args) 

            {          Console.WriteLine("Hello World")
; Console.ReadKey();        }       }         }เมื่อพิมพ์คำสั่งเสร็จแล้ว นักเรียนกดแป้น F5 บนแป้นพิมพ์ เพื่อดูผลลัพธ์ของโปรแกรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น