วันอังคารที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557

การถ่ายถอดความคิดโดยการแก้ปัญหาในการเขียนบรรยาย พร้อม 1 ตัวอย่าง

เป็นการถ่ายทอดความคิดโดยการเขียนคำบรรยายเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารกันทั่วไป
จงเขียนแผนผังสำหรับคำนวณหาพื้นที่วงกลม ทั้งนี้ให้รับค่ารัศมี และแสดงผลลัพธ์ที่ได้ทางเครื่องพิมพ์
รายละเอียดของปัญหา : คำนวณหาพื้นที่วงกลม
การวิเคราะห์ : ขั้นตอนคำนวณหาพื้นที่วงกลม จากสูตร พื้นที่วงกลม = πr²
การออกแบบขั้นตอนวิธี : 
1.ข้อมูลออก หรือผลลัพธ์ คือ พื้นที่วงกลม แทนด้วย Area
2.ข้อมูลเข้า คือ รัศมี แทนด้วย r
3.วิธีการประมวลผลดังนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น