วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ขั้นตอนการเเก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

                     การเเก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสาระสนเทศ  ไม่ได้หมายถึงเพียงเเค่การใช้คอม พิวเตอรใน การเเก้ปัญหา  เเต่หมายถึงการเเก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (systematically) ประสิทธิภาพ(effciently) ด้วย ซึ่งประสิทธิภาพ หมายถึง การที่สามาถคิดวิธีเเก้ปัญหาที่รวดเร็วใช้               ทรัพยากรของระบบน้อย เช่น ใช้หน่วยความจำน้อย ใช้ฮาร์ดดิกส์น้อยหรือสามารถใช้ ซีพียู ที่ม               ความเร็วต่ำในการประมวลผลเพื่อเเก้ปัญหานี้ได้เป็นต้น
                    
 จากการศึกษาพฤติกรรมในการเรียนรู้เเละเเก้ปัญหาของมนุษย์พบว่า โดยปกติมนุษย์มี
กระบวนการในการเเก้ปัญหา ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
1.การวิเคราะห์เเละกำหนดรายละเอียด
2.การเลือกเครื่องมือเเละออกเเบบขั้นตอนวิธี
3.การดำเนินการเเก้ปัญหา
4.การตรวจสอบเเละปรับปรุง
*************************************-***********************************


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น